Exhibice v MŠ Terronská

03.07.2019

O radost ze skvělého stříbrného místa v lize se Tatranští vozmeni podělili s dětmi v MŠ Terronská, Praha 6.  

V rámci mimosportovních aktivit kdy spolupracujeme např. s Fakultou Tělovýchovy a sportu UK Praha, jsme prezentovali florbal vozíčkářům dětem. Členka a patronka našeho oddílu Saša Piskáčková je v této škole učitelkou, a tak právě její děti měli tu čest poznat náš sport.

Skoro čtyřicítka dětí ze dvou tříd si tak nejen poslechla, jaké je to být vozmenem a sportovat, ale každý si i pohyb, a hlavně florbal na vozíku vyzkoušel.

Velký dík patří Saše za úžasnou myšlenku, Krupici (Zdena Krupička), Lachtanovi (Jára Novotný), Péťovi Novákovi a předsedovi Kosímu. Potom ale i paní ředitelce Pobočkové, která akci nejen zaštítila ale sama se aktivně zúčastnila a nakonec vsítila i svůj první vozmenský gól.

To největší poděkování patří novým Tatranským vozmenským fandům, kteří nám své dojmy zvěčnili na papír.

Vozíčkářský sport děti v MŠ nepotkaly letos poprvé. Kapitán Tatranu Zdena Krupička jim už prezentoval para hokej.